Javascript is required

Over onze organisatie

Bits of Freedom is opgericht in 1999. We beïnvloeden beleid en wetgeving ter ondersteuning van een open en rechtvaardige informatiesamenleving. We doen dit door middel van belangenbehartiging, campagne en juridische actie, in Nederland en Brussel.

Bits of Freedom is een stichting met 14 medewerkers, een bestuur en raad van advies. Honderden vrijwilligers dragen jaarlijks bij aan ons werk. We zijn één van de oprichters en actief lid van European Digital Rights (EDRi). We worden financieel gesteund door duizenden donateurs, tientallen bedrijfsdonateurs en door fondsen en projectsubsidies. Om onze onafhankelijkheid te bewaken nemen we geen geld aan van overheden.

Onze teamsamenstelling kent een mix van talentvolle starters, ervaren krachten en veelbelovende stagiairs. We zijn een inclusieve werkplek met een diversiteit aan perspectieven. Ons personeelsbeleid stimuleert gelijke kansen en draagt bij aan het corrigeren van ongelijkheden in onze organisatie, netwerk en sector. Ons werkgeverschap vormt zich rondom vijf pijlers: bestaanszekerheid, gelijke kansen, regie over je werk, een gezonde werk/privé balans en professionele ontwikkeling.

De Landelijke Vereniging van Klachtbehandelaars (LVKB) verzorgt de klachtencommissie van Bits of Freedom voor klachten over ongewenst gedrag. Er zijn door LVKB geen klachten over Bits of Freedom ontvangen in 2023.

Het afgelopen jaar namen we afscheid van onze communicatie lead Bér Engels en verwelkomden we zijn opvolger Maartje Knaap (die onder andere het jaarverslag in elkaar heeft gedraaid dat je nu zit te lezen). Ook verwelkomden we onze eerste werkstudent, Ramla Yusuuf. Tot onze raad van advies traden Haroon Ali, Marieke Kuypers, Petra Oldengarm en Justine Pardoen toe, en we namen afscheid van Ot van Daalen, Linda Duits, Anneke Jansen, Olaf Kolkman en Mohamed el Maslouhi. Het bestuur nam afscheid van Janine Huizenga en vond in Rosien van Toor een fantastische opvolger.

We werkten in 2023 veel samen. Met Public Interest Litigation Project organiseerden we bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties om publiek verzet tegen Big Tech te vergroten. We trokken met Amnesty International Nederland, Open State Foundation, PublicSpaces, SETUP en Waag op in onze belangenbehartiging in Den Haag, en in Brussel werkten we nauw samen binnen de koepelorganisatie European Digital Rights (EDRi). We kijken er naar uit deze samenwerkingen in het nieuwe jaar voort te zetten.

button icon

Voorwoord

Hoogtepunten 2023

Financiën

Ons bereik

Plannen 2024